Mindfulness

Sprawdzony sposób na bycie "Tu i Teraz" z mniejszym stresem

Co to jest Mindfulness?

Mindfulness, tłumaczony na język polski jako uważność’ lub uważna obecność’, jest szczególnym sposobem kierowania uwagi w chwili obecnej na nas samych, innych oraz świat wokół. Jest umiejętnością, którą można rozwijać za pomocą różnych technik, między innymi medytacji lub jogi.

Badania pokazują, że bycie bardziej świadomym emocji i myśli pomaga lepiej sobie z nimi radzić. Rozwijanie uważności pozwala na głębsze poznanie swoich nawykowych wzorców myślenia, odczuwania i działania.

Praktykowanie Mindfulness pomaga zmniejszyć negatywne fizyczne i psychiczne efekty stresu, a także rozwija efektywniejsze sposoby na stresujące doświadczenia.

Utrzymywanie pełniejszej uwagi / koncentracji wspiera bycie bardziej obecnym we wszystkich sytuacjach, poprawia relacje i komunikację z innymi.

Co to jest MBSR?

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – Trening Redukcji Stresu oparty na uważności jest programem stworzonym przez profesora Jona Kabata Zinna wraz z jego zespołem w 1979 roku w Klinice Stresu działającej przy Uniwersytecie w Massachusetts.

Program łączy w sobie techniki medytacyjne wraz z delikatnymi formami ruchowymi, mającymi wzmocnić świadomość ciała. Pomaga zmniejszyć stres, zmienić nawykowe wzorce reakcji oraz kierować i utrzymać uwagę na tym, co dzieje się Tu i Teraz.

Trening trwa osiem tygodni, podczas których uczestnicy spotykają się raz na tydzień na 2–3-godzinnych warsztatach, łączących w sobie teorię z praktyką. W przerwie między spotkaniami uczestnicy zachęcani są do samodzielnego praktykowania poznanych metod oraz rozwijania uważności w codziennym czynnościach i w pracy.

MBSR to najbardziej znany program Mindfulness, który od momentu powstania doczekał się wielu badań i analiz potwierdzających jego wysoką skuteczność w obszarze redukcji stresu i poprawy stanu zdrowia. Dziś ten program jest realizowany w wielu krajach według takiego samego curriculum.

Chcę zapisać się do newslettera, aby wiedzieć więcej o Mindfulness

Mindfulness – korzyści

Umysł

Redukcja stresu
Zmniejszenie negatywnych fizycznych i psychicznych efektów stresu. Ułatwienie przejścia w świadomy sposób z poziomu napięcia na poziom relaksacji, który wpływa na zdrowie i czynności umysłowe. Dodatkowo pozytywny wpływ na obniżenie poziomu hormonu stresu kortyzolu.
Lepsza koncentracja
Zmniejszenie rozproszenia oraz poprawa pamięci i umiejętności skupienia uwagi. Pogłębienie umiejętności filtrowania informacji oraz eliminacji niepotrzebnych bodźców z zewnątrz. Rozwijanie zmysłu samoobserwacji, który pomaga lepiej reagować na sytuacje stresowe.
Zwiększenie EQ i empatii
Zmiany w obszarach mózgu biorących udział w procesie uczenia się i zapamiętywania, oraz związanych z emocjami i empatią.
Lepsza komunikacja w zespole
Zwiększenie uważności na potrzeby innych oraz bardziej uważne i empatyczne słuchanie. Zwiększona samoświadomość pozwala na większy kontakt z własnymi emocjami, co pozwala uniknąć lawirowania pomiędzy konfrontacją a "ucieczką w ciszę".
Większa kreatywność
Praktyka Mindfulness przez zmniejszenie stresu oraz uzyskanie dystansu do myśli wpływa pozytywnie na umiejętność nieszablonowego myślenia, oraz szukania nowych rozwiązań.
Prewencja depresji
Może być skutecznym środkiem zapobiegającym depresji i wypaleniu zawodowemu. Pozwala on poznać i wdrożyć metody rozpoznawania myśli oraz odczuć, które mogą prowadzić do stanów depresyjnych.

Ciało

Zwiększenie Odporności
Praktykowanie uważności zwiększa wydajność układu immunologicznego w walce z chorobami i infekcjami. Wpływa dodatnio na zmniejszenie czasu rekonwalescencji.
Regulacja ciśnienia krwi
Praktyka uważności wpływa pozytywnie na serce i układ krwionośny poprzez obniżenie ciśnienia krwi. Mindfulness obniża ryzyko zachorowania na nadciśnienie oraz na choroby krążenia, a w przypadku ich wystąpienia łagodzi ich przebieg.
Łatwiejsze zasypianie
Praktykujący Mindfulness, poprzez zwiększony dystans do myśli oraz mniejszy poziom stresu, potrafią szybciej zasypiać, oraz mają mniejsze problemy z bezsennością.
Mniej bólów psychosomatycznych
Redukuje lub zmniejsza poziom dolegliwości o charakterze psychosomatycznym, wywołanych przez stres. W przypadku bólów o charakterze chronicznym, może wpływać na zmniejszenie poziomu bólu odczuwanego.
Zmniejsza ryzko chorób serca
Praktyka uważności wpływa pozytywnie na serce i układ krwionośny poprzez obniżenie ciśnienia krwi. Mindfulness obniża ryzyko zachorowania na nadciśnienie oraz na choroby krążenia, a w przypadku ich wystąpienia łagodzi ich przebieg.
Zwiększa świadomość ciała
Zwiększona uważność na ciało i jego potrzeby wpływa na lepszą kondycję psychofizyczną, zmniejsza ryzyko otyłości, dolegliwości psychosomatycznych oraz zaburzeń psychicznych.

Mindfulness Badania

Wojsko

Wpisz wyszukiwaną frazę