0

Czy na pewno dobrze to robię? Początki praktyki uważności.