Mindfulness w służbie zdrowia

Kryzys i wypalenie zawodowe nie są związane ze światem białych kołnierzyków pracujących w  korporacjach. Wypalenie zawodowe jak pokazują wyniki wielu badań, dotyczy w równie w wielkim stopniu pracowników sektora medycznego.

 

Lekarze, pielęgniarki/ pielęgniarze oraz inne zawody z szeroko pojętego personelu medycznego, podlegają dokładnie temu samemu cyklowi wypalenia zawodowego, który opisaliśmy w jednym z naszych ostatnich wpisów.

Według koncepcji Christiny Maslach wypaleniu towarzyszą trzy elementy: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz obniżone poczucie własnych dokonań. Wyczerpanie emocjonalne to nic innego jak “poczucie nadmiernego obciążenia emocjonalnego, przemęczenia, pustki uczuciowej, braku energii psychicznej i fizycznej”.

Depersonalizacja jest negatywną postawą w stosunku do pacjentów, skłonnością do traktowania ich w sposób obojętny, bezosobowy i przedmiotowy. Natomiast obniżone poczucie dokonań to spadek osobistego zaangażowania zawodowego, obniżenie osobistych osiągnięć lub satysfakcji zawodowej – piszą autorzy pracy zbiorowej pod tytułem “Wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego – przegląd literatury”.

Praca personelu medycznego, pracowników socjalnych oraz wszelkiego rodzaju zawodów, związanych z pomocą może być bardzo wypalająca oraz wpływająca w wydatny sposób na codzienne funkcjonowanie. Codzienne obcowanie z chorobami, cierpieniem i śmiercią nie pozostaje bez wpływu na zdrowie tych, którzy zawodowo zajmują się pomocą innym. W Polsce dodatkowo mogą się na to nakładać godziny pracy, wynagrodzenie w państwowej służbie zdrowia lub nierzadko atmosfera w miejscu pracy. Bardzo interesujące światło na ten problem rzuca lektura opracowania “Stres – jedynie tego nie brakuje lekarzom“ opracowanego przez lekarzy ze Śląskiej Akademii Medycznej.

Problem nie jest nowy. Jest za to coraz więcej rozwiązań mogących pomóc personelowi medycznemu. Jednym z tych rozwiązań jest praktyka uważności (Mindfulness). Mindfulness nauczany i praktykowany jest coraz częściej w środowiskach medycznych jako skuteczny sposób radzenia sobie ze stresem, prewencji wypalenia zawodowego, poprawy dobrostanu psychicznego oraz droga do poprawy kontaktów na linii lekarz – pacjent.

Korzyści z praktyki:

Mindfulness to dużo więcej jednak niż szereg technik lub praktyk. Jest to raczej sposób bycia, uważność na siebie, na nasze myśli, emocje i na to co czujemy w naszym ciele. Mindfulness to też akceptacja siebie samego i swego rodzaju zaproszenie, aby wyjść poza świat swoich myśli i koncepcji i zamiast tego skupić się na przeżywaniu tego co dzieje się z nami i przed naszymi oczyma “Tu i Teraz”. Powiększająca się ilość badań, wydatnie wskazuje na efektywność praktyk Mindfulness w obszarze sektora medycznego w następujących obszarach:

zmniejszenie ilości “błędów w sztuce”
polepszenie jakości wywiadów klinicznych
polepszenie komunikacji personel medyczny – klient
zwiększenie samoświadomości jako sposób prewencji przeciwko wypaleniu zawodowemu
zwiększenie empatii
zwiększenie dobrostanu psychicznego personelu medycznego

Mindfulness w służbie zdrowia

Warsztaty z uważności (Mindfulness) są coraz bardziej powszechne wśród pracowników sektora medycznego. Jeśli chodzi o kontynent europejski, chlubny przykład daje tu Wielka Brytania, gdzie uważność bardzo dobrze zakotwiczyła się w NHS (National Health Service). Według badań 68 % lekarzy pierwszego kontaktu uważa, że nauka “uważności” może być pomocna dla wszystkich pacjentów, niezależnie od jednostki chorobowej, 66 % deklaruje, że wspierałoby akcje informacyjne promujące uważność wśród pacjentów i aż 64 % deklaruje, że byłoby samemu zainteresowanymi wzięciem udziału w warsztatach z Mindfulness.

Jeszcze więcej interesujących danych dostarcza lektura jednego z case study, dotycząca nauki Mindfulness wśród pracowników NHS z Cambridgeshire i Peterborough.

100% pracowników zadeklarowało, że poznanie uważności (Mindfulness) pomogło im lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami i trudnościami

100% pracowników zadeklarowało, że uważność (Mindfulness) pomaga im lepiej funkcjonować pod wpływem stresu

93 % zadeklarowało, że dzięki uważności polepszyły im się kontakty z kolegami z pracy

93% zadeklarowało, że dzięki poznaniu uważności zwiększyła się im umiejetność skupienia się na swojej pracy

Średni czas, którą ankietowani przeznaczyli na praktykę wynosiła najczęściej 15 minut dziennie

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Rekomendowane wpisy

Dodaj komentarz

Wpisz wyszukiwaną frazę

Podobał Ci się artykuł?
Zapisz się do newslettera